RS Sound är ett företag inom entreprenaduthyrning av ljus- och ljudutrustning för de flesta ändamål. Vi levererar kundanpassad ljud och ljus-utrustning, skräddarsydd för just Ditt arrangemang. Allt ifrån konserter till små konferenser, inne eller ute spelar ingen roll. Vi anpassar oss efter vad Du vill ha. Med lite över tio år i branschen har vi en gedigen erfarenhet, goda kontakter och ett engagemang som tar sig utöver det vanliga.

 Vilka är vi?
Anders Larsson

Anders arbetar mycket med den löpande driften, han ser alltså till att leveranser av hyrd utrustning sker och att denna monteras och byggs korrekt. Anders är företagets ljustekniker. Du når Anders på anders@rssound.se
Tele: 0705652916Michael Isaksson

Micke är RS Sounds grundare och ägare. Med en hjärna för business
och kundservice har han hjälpt till att bygga företaget till vad det är
idag. Han arbetar numera sällan ute på fältet utan gör det mesta av sin tid
från kontoret. Micke arbetar med prissättning, investering, offerering etc.
Med många års företagsekonomisk bakgrund säkerställer han bolagets
ekonomiska ställning och beslutsfattande. Du når Micke på
micke@rssound.se

Tele: 0703464345